Disclaimer

A   L   G   E   M   E   E   N 

Pelgrimspoort.nl spant zich in om de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


A   A   N   S   P   R   A   K   E   L   I   J   K   H   E   I   D 

Het bezoek aan de website van Pelgrimspoort.nl is voor eigen rekening en risico. Pelgrimspoort.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Pelgrimspoort.nl behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Pelgrimspoort.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


H   Y   P   E   R   L   I   N   K   S 

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Pelgrimspoort.nl liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Pelgrimspoort.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.


A   U   T   E   U   R   S   R   E   C   H   T 

Op de website rust een auteursrecht van Pelgrimspoort.nl. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie: webredactie@pelgrimspoort.nl


P   R   I   V   A   C   Y 

Pelgrimspoort.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden.
Wel kunnen deze gegevens door Pelgrimspoort.nl worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.


 

Disclaimer    Contact    Colofon    Tell a friend