Koenraad

D E   A V O N T U R E N   V A N   K O E N R A A D   J O H A N N E S Z O O N 

Mijn naam is Koenraad Johanneszoon en ik ben nu 12 jaar. Ik woon in Leiden, waar ik als smidsleerjongen het vak van smid leer. Mijn leraar, Jan Willemszoon, is een echte bullebak, die er niet om maalt als ik per ongeluk de 12 kilo zware smidshamer op mijn voeten krijg. maar ja, alle andere smeden in Leiden hadden al genoeg leerjongens en mijn vader vond dat ik wel smid moest worden omdat hij ook smid was. Ik zal blij zijn als ik volgend jaar gezel ben, dan krijg ik voor mijn "stommiteiten" tenminste betaald. Ik heb een oudere broer, Lennart, die nogal graag Franciscaan wil worden, en 3 zusjes, die Isabella, Anna en Martha heten. Het leven van een smidsjongen is best wel levendig. Daarom houdt ik dit dagboek bij.


D E   D A G   D E S   H E R E N ,   4   O K T O B E R   1 3 3 3 

Vandaag was er weer ruzie tussen Lennart en mijn vader. Na de kerkdienst, waarin een Franciscaan net na de communie het Lied van Broeder Zon (een lied geschreven door Franciscus van Asissi) ten gehore bracht, had Lennart zijn kostbare als soldaat verdiende soldij aan de monnik gegeven. Toen vader dat zag, begon hij meteen te schreeuwen en hoewel, ik nog wel tussenbeide wilde komen, pakte Lennart zijn spullen en liep naar het klooster. Waarom moest dit gebeuren?


V R I J D A G   1   J A N U A R I   1 3 3 4 

Geen gelukkig nieuwjaar voor Leiden, want de bisschop van Utrecht en onze graaf hebben weer ruzie. Alle jongens van 14 jaar of ouder moeten in het leger. Gelukkig hoef ik niet. Oorlog is vreselijk, heb ik van Lennart gehoord. Waarom kunnen die verduvelde bisschop en onze graaf Willem V elkaar niet met rust laten? Er gaan ook geruchten dat dit maar een dekmantel is, zodat Willem V ongezien zijn leger kan mobiliseren om die duivelse Hoeken een lesje te leren. We leven nu eenmaal in een roerige tijd. Maar ik weet het zeker. Ooit zal er nauwelijks meer oorlog zijn. Of het nu over 100 of over 700 jaar is, ooit zal het zo zijn. Dit denken brengt mijn gedachten naar Lennart. Waar is hij? Ik denk dat hij nu wel monnik is en ik vraag me af of hij zich kan redden?


D I N S D A G   5   J A N U A R I   1 3 3 4 

Ik heb Lennart weer gezien! Hoewel hij een pij droeg en zijn krullerige kapsel nu afgeschoren was tot een monnikskap, herkende ik hem meteen. Hij stond te bedelen en terwijl ik een koperen muntje in zijn bedelnap stopte, sprak ik hem aan. "Lennart?", vroeg ik Hij was een beetje versuft doordat ik plotseling kwam opduiken, denk ik. "Huh....", zei mijn broer. "Koenraad?" "Lennart, we hebben je thuis zo gemist! Hoe gaat het met je?", vroeg ik, waarop hij antwoordde "Het gaat goed, hoor, Koenraad.", zei hij, en hij barstte los en hij vertelde dat hij wilde toetreden tot de orde van de Minderbroeders en dat hij nu moest preken en bedelen voor zijn geld. Hij sloot af door "Moge de Heer Jezus je vrede geven.." te zeggen en ik verbaasde me erover dat geloof mensen zo kan veranderen.

Wordt Vervolgd...


 

Disclaimer    Contact    Colofon    Tell a friend