Over Martijn

M A R T I J N   V A N   N I J N A N T E N 

De Pelgrimpoort is blij met de dagboekfragmenten een jonge Leidse schrijver. Hij is 13 jaar en zit in de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium. Zijn naam luidt Martijn van Nijnanten. Hij schrijft en fantaseert graag. Dit doet hij al vanaf groep 3. Hij hoopt dat wij het net zo leuk vinden om zijn verhalen te lezen als hij het vindt om ze te schrijven. Geschiedenis is leuk omdat je dan leert over vroeger. Hij houdt er van om te horen wat er zo mooi was in die tijd. Naast schrijven en geschiedenis heeft Martijn als hobby’s ook nog computeren en lezen. Tot slot vroeg ik hem naar zijn lievelingseten. Met een grijns antwoordde hij: ‘Pizza en pasta.’


 

Disclaimer    Contact    Colofon    Tell a friend