Leerkracht

I N T R O D U C T I E   L E E R K R A C H T   -   M I D D E L E E U W E N 

Over de Middeleeuwen hoef ik u natuurlijk niet veel te vertellen. Elke geschiedenismethode neemt dit tijdvak tegenwoordig op in het curriculum. Wat wel interessant voor u is, zijn de uitgewerkte lessuggesties met werkbladen die laten zien hoe u de Middeleeuwen met andere schoolvakken kunt combineren. De lessen kunnen los van de methode gevolgd worden. Ze zijn in de schoolpraktijk getest en zonodig gecorrigeerd. Uiteraard treft u ook de uitwerkingen aan. Rest mij nog u en de leerlingen veel plezier met de Middeleeuwen toe te wensen. Dan ben ik in mijn opdracht geslaagd.

Veel dank ben ik verschuldigd aan twee inspirerende Pelgrimpoorters, Laurens Hoekstra en Geert van der Plas, zonder wie de site niet gebouwd zou zijn en ik me nooit in de geschiedenis van deze plek zou hebben verdiept.

Monique van der Gaag, Zomer 2004


 

Disclaimer    Contact    Colofon    Tell a friend